header-info-news

          วันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งกาไชย ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “คือเวียงคับ” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ซึ่งชมรมฟุตบอลเยาวชนตำบลคือเวียง ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาการเล่นไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222