header-info-news

          วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารหมายเลข 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายธวัชชัย ใจดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาเรื่องการซื้อหนังสือเรียนและการเก็บเงินบำรุงสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

1

2

3

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222