header-info-news

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำโครงการจัดสร้างสนามกีฬาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือการสร้างสนามกีฬาดังกล่าว สำหรับโครงการจัดสร้างสนามกีฬาลู่วิ่งยางสังเคราะห์ เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา ได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการออกกำลังกาย และเป็นที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรายได้จากการวิ่งการกุศลของครูดิน สถาพร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย ในโครงการวิ่งการกุศล ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222