Login

header-info-news

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พ่อขุนงำเมือง  ที่ได้ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  จนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง พิธีทอดถวายผ้าป่า พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ขอขมากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมืองให้สถิตคู่เมืองพะเยา และประทานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพะเยา รวมถึงผู้ที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพ่อขุนงำเมืองให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ทุน

DSC 6679 resize

DSC 6711 resize

DSC 6713 resize

DSC 6746 resize

DSC 6807 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222