header-info-news

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พ่อขุนงำเมือง  ที่ได้ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  จนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง พิธีทอดถวายผ้าป่า พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ขอขมากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมืองให้สถิตคู่เมืองพะเยา และประทานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพะเยา รวมถึงผู้ที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพ่อขุนงำเมืองให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ทุน

DSC 6679 resize

DSC 6711 resize

DSC 6713 resize

DSC 6746 resize

DSC 6807 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222