header-info-news

          วันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่บริเวณวัดโลกติอาราม กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ คำวงษา ส.อบจ. อำเภอเมือง เขต 6 ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก รอบวัดติโลกอาราม ครั้งที่ 32 เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายด้วยชุดขาวนั่งเรือพายพื้นบ้านกว่า 50 ลำ ประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อการเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงเป็นการส่งเสริมเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย

DSC 0675 resize

DSC 0686 resize

DSC 0670 resize

DSC 0665 resize

DSC 0659 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222