header-info-news

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 ที่เดินทางมาจังหวัดพะเยาเพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ประจำปี 2561 

          ซึ่งจังหวัดพะเยา มี นางพะยอม  วงศ์ไชยา อสม. ชาวจังหวัดพะเยา อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 3 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อสม. ดีเด่นระดับภาคเหนือ สาขาทันตสุขภาพ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222