header-info-news

 

              วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ .... ร่วมพิธีเสริมสิริมงคลดวงชะตาหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมใจกันจัดพิธีเสริมสิริมงคลดวงชะตาหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ขึ้น เพื่อถวายเป็นกำลังใจให้ท่านได้เจริญอายุวัฒนมงคลยิ่งขึ้นต่อไป

DSC 9693 resize

DSC 9707 resize

DSC 9704 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222