header-info-news

          วันที่ 31 มกราคม 2561 ที่วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลี หรือป๋าเวณีห้าเป็ง  โดยมีพิธีสรงน้ำพระราชทานน้ำหอมดอกไม้เทศ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร พระธาตุเจ้า อายุ 518 ปี โดยมีพระครูอนุรักษ์ บุรานันท์ เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.พะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งวัดลี ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชุมชน  

DSC 9139 resize

DSC 9129 resize

DSC 9135 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222