header-info-news

                        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่อนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสดุดีวีรชนผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานมูลนิธิ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 เป็นประธานในพิธี

DSC 9099 resize

DSC 9046 resize

DSC 9043 resize

DSC 9070 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222