header-info-news

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ คำวงศ์ษา รองประธานสภา อบจ.พะเยา ร่วมประชุมและพบปะหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดย อบจ.พะเยา ได้มอบอินทรีย์ตรากว๊านพะเยาให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคารฯ ที่มาประชุมครั้งนี้ จำนวน 250 กระสอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

1

 

2

3

4วันที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ คำวงศ์ษา รองประธานสภา อบจ.พะเยา ร่วมประชุมและพบปะหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมหกกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดย อบจ.พะเยา ได้มอบอินทรีย์ตรากว๊านพะเยาให้กับกลุ่มลูกค้าธนาคารฯ ที่มาประชุมครั้งนี้ จำนวน 250 กระสอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222