header-info-news

          วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่สนามกีฬาเอนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธี มณฑลทหารบกที่ 34 กำหนด เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อแสดงพลังในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของทหารด้วยความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของหน่วยทหารจากกรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 พิธีสวนสนามของกองกำลังพลทหารในพื้นที่ พิธีทางศาสนา และการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งจะทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกำลังทหารจำนวนกว่า 500 นาย ร่วมพิธีในครั้งนี้ 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222