header-info-news

                                                เมื่อวันที่  18  มกราคม  2561  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ  ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมา ในอดีตกาลอันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมี  นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222