header-info-news

          วันที่ 19 มกราคม 2561 ที่บริเวณป่าบ่อสิบสอง หมู่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีสืบชะตา บวชป่า และทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าบ่อสิบสอง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

373637 resize

373635 resize

373641 resize

373639 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222