header-info-news

          วันที่ 23 มกราคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ทั้งหมด 63 คน

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222