header-info-news

          วันที่17 มกราคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  โดยจังหวัดพะเยากำหนดจัดขึ้นตามที่มติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นรัฐพิธี เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222