header-info-news

          วันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้เด็กพิการจังหวัดพะเยาได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

DSC 7501 resize

DSC 7511 resize

DSC 7518 resize

DSC 7515 resize

DSC 7527 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222