header-info-news

          วันที่ 13 มกราคม 2561  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายทวีศักดิ์ คำวงษา รองประธานสภา อบจ.พะเยา  ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัว นายจรัญ ขยันขาย อาศัยอยู่เลขที่ 97/2 ม.7 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ที่ประสบอัคคีภัย 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222