header-info-news

          วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่มณฑลพิธีพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยา ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 63 ปี และฉลองตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาพระพุทธศาสนา ของ พระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณ ผศ., รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

1 resize

2 resize

4 resize

5 resize

6 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222