header-info-news

              วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา มอบหมายให้ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรมเนื่องในวันป้องกันอุติภัยแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 

              สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสูญเสียจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย หรือสึนามิ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย การอพยพหนีไฟในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา และการสาธิตการดับเพลิง

DSC 6586 resize

DSC 6549 resize

DSC 6568 resize

DSC 6642 resize

DSC 6636 resize

DSC 6601 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222