header-info-news

              วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา จัดพิธีส่งมอบและเปิดไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 1 บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี โดย อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณในปี 2560 จำนวน 929,000 บาท ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวมีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยสำหรับการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำและใกล้เคียง สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในระดับหนึ่ง  

1

3

2

 

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222