header-info-news

              วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้จังหวัดพะเยาอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดพะเยา ดายทางจังหวัดจะดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้

              สำหรับพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพานพุ่มเงิน พุ่มทองจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้ชม ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จะนำไปเก็บไว้ ที่ ศาลากลางจังหวัดพะเยาต่อไป

1

3

5

6

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222