header-info-news

          วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่สวนรุขชาติบ้านถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตขึ้น ไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 900 กระสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ อบจ.พะเยา ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองพะเยา และจิตอาสาช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยา ออกบริการตัดผมฟรี

DSC 6005 resize

DSC 6050 resize

DSC 6069 resize

DSC 6044 resize

DSC 5979 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222