header-info-news

              วันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายอำนาจ วิชัย เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมงานปีใหม่ม้ง 2018 ณ บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธาน

 

16839 resize

16836 resize

16820 resize

16812 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222