header-info-news

       วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่บ้านปางม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561  โดย เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับชุมชนบ้านปางม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหล่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้กำหนดจัดงานปีใหม่ม้ง ประจำปี  2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านปางม่วง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม

28736 resize

DSC 5830 resize

28740 resize

73775 resize

DSC 5839 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222