header-info-news

              วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา จัดพิธีส่งมอบและเปิดไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านถ้ำสันต้นเปา หมู่ที่ 1 – บ้านถ้ำสันทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี โดย อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณในปี 2560 จำนวน 940,000 บาท ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวมีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยสำหรับการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ และใกล้เคียง  และสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในระดับหนึ่ง  

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222