ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ลานช่วงวัฒนธรรม บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หน้ากว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมให้สัมภาษณ์ในประเด็นการบูรณาการดำเนินการตามประกาศวาระจังหวัดพะเยา ปี 2561 ในรายการโทรทัศน์ “มองเมืองเหนือสัญจร” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ (ออกอากาศสด เวลา 08.00 – 09.00 น.) เพื่อประชาสัมพันธ์การประกาศวาระของจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่าหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน การบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และการบริหารจัดการขยะ 

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222