ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่โรงสูบน้ำโรงพลังไฟฟ้า ถนนริมกว๊านพะเยา เยื้องโรงปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และเครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222