ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่  29 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม จังหวัด กำหนดจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่าง ๆ 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222