ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอด เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคและรณรงค์ เผยแพร่ให้ความรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล รักษา ภาวะโรคหลอดเลือดสมอง  กิจกรรมเดิน วิ่ง รอบเมืองพะเยา ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และปั่นจักรยานรอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 26 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทุกกิจกรรม คือ ที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา 

1

2

3

4

5]

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222