ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานศึกษาธิการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กำหนดการทำบุญอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และพิธีอัญเชิญพระพุทธชินสีห์สุทธิศิริมงคลมาประดิษฐาน เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะของบุคคลในสำนักงาน พร้อมทั้งได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการทางการศึกษา

1

2

3

4

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222