ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและดอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

1

DSC 4809 resize

DSC 4812 resize

DSC 4806 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222