ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา นายสมเนตร มุสิกะ สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขตอำเภอแม่ใจ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตขึ้น ไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 กระสอบ และ อบจ.พะเยา ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองพะเยา และจิตอาสาช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยา ออกบริการตัดผมฟรี

          สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการในเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลเดือน 1 ครั้ง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพอใจ ยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น การออกหน่วยในครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการตามโครงการ เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพและแว่นสายตา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนนำไปพิจารณาดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จำหน่ายสินค้าราคาถูก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้คำแนะนำการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย 

11

22

33

44

55

66

77

88

99

 

 

a

b

c

1

2

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222