ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินขวัญถุง จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพะเยา แด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222