ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคารหอประชุมหมู่บ้านห้วยต้นตุ้มเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเน็ตประชารัฐ  

       บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง ตามโครงการเน็ตประชารัฐ และได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบบริการแก่หมู่บ้านต่างๆ ตามระยะเวลาของเนื้องานที่กระทรวงฯ ได้กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้มีอินเตอร์เน็ตไว้ใช้งานด้านต่างๆ ตามนโยบายไทยแลนด์ 7.0 ของรัฐบาล ในวันนี้จึงได้จัดพิธีเปิดการใช้งานและแนะนำวิธีการใช้งานแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทศบาลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222