ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา และผู้นำท้องถิ่นในท้องที่ ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการที่ได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กับอำเภอดอกคำใต้จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคฟซีล (Cape Seal)  บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 วัดสันป่าฝาง ตำบลบุญเกิด เชื่อมบ้านสะพานงาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ยังได้ตรวจดูสภาพถนนสายวัดอนุมัติวงศ์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อหารือที่จะแก้ไขสภาพถนนต่อไป

 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคฟซีล (Cape Seal)  บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 วัดสันป่าฝาง ตำบลบุญเกิด เชื่อมบ้านสะพานงาม หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

DSC 4365 resize

DSC 4356 resize

DSC 4357 resize

 

สภาพถนนสายวัดอนุมัติวงศ์ ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

DSC 4402 resize

DSC 4403 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222