ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา

       จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดงาน กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

DSC 3842 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222