ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลฝายกวาง ได้จัดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อสมทบทุนของกรรมการพัฒสนาสตรีเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสตรีจังหวัดพะเยา 

DSC 4263 resize

DSC 4259 resize

DSC 4246 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222