ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 14 พฤษจิกายน 2560  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธีสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีแห่งฝนหลวง  โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี โดยภายในบริเวณงานได้มีการจัดนิทรรศการ นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง ให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้ของประชาชน พร้อมเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

          สำหรับการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เกิดขึ้นโดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยี ฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อน และความเสียหายเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง และถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้ำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

1

11

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222