header-info-news

              วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลยกฉัตรประดับยอดพระธาตุเจดีย์ และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรัตนเจดีย์ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222