header-info-news

              วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มีพ.ต.อ.มาโนช มีสกุลคุณ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา พ.อ.คณเดช พงศ์บางโพธิ์ รอง ผบ.มทบ.34 พ.ต.อ.จักร อ่อนนิ่ม ผกก.สภ.เมืองพะเยา พ.ต.ท.ภาสวินท์ แก้วต่าย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญกรรมฯ

              ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวโดยมีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ออกทำการกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาท  

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222