header-info-news

          วันนี้ 21 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนนี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ  นายก อบจ. พะเยา นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222