header-info-news

          วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 89 รูป โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 โดยจัดพิธีปลงผมนาคในวันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง หลังจากเสร็จพิธีบรรพชาสามเณรทั้ง 89 รูป ไปประกอบพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ /อุโบสถ วัดในเขตอำเภอเมืองพะเยา ณ พระอุโบสถวัดศรีโคมคำ จำนวน 23 รูป อุโบสถวัดบุญยืน จำนวน 22 รูป อุโบสถวัดศรีอุโมงคำ จำนวน 22 รูป อุโบสถวัดหลวงราชสัณฐาน จำนวน 22 รูป และจะศึกษาปฎิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุจอมทอง จนครบกำหนดลาสิกขา 

DSC 2067 resize

DSC 2079 resize

DSC 2056 resize

DSC 2058 resize

DSC 2074 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222