header-info-news

          วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ. พะเยา

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ครบรอบ 1 ปี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และในช่วงเย็น เวลา 16.30 น. จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

DSC 1908 resize

DSC 1913 resize

DSC 1898 resize

DSC 1871 resize

DSC 1875 resize

DSC 1888 resize

DSC 1892 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222