header-info-news

                ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดพะเยา ทำให้น้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองพะเยา ทางด้านผู้บริหาร นำโดย นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พลตรีสายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง พนังกั้นน้ำอิงแตกโดนน้ำทะลักเข้าที่นาการเกษตร เสียหายกว่า 400 ไร่ ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน ทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านในตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง กว่า 300 หลังคาเรือน บางพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ประชาชนต้องเก็บข้าวของหนีน้ำ ชาวบ้านบอกว่า น้ำป่าที่ท่วมพื้นที่รอบนี้หนักสุดในรอบกว่า 30 ปี และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่กา และอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลแม่ใจ ระดับน้ำล้นสปริลเวย์ไหลไปสมทบน้ำในกว๊านพะเยา ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบกว๊านพะเยา ได้รับผลกระทบ ผู้บริหารของจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับประชาชน และผู้นำชุมชน กำลังทหารจาก มทบ. ที่ 34  ช่วยกันทำพนังโดยใช้กระสอบทราย ปิดตรงจุด ที่พนังแตก ตำบลแม่อิง และบิ๊กแบ็คเสริมขอบน้ำล้นหรือสปิลเวย์ของอ่างแม่ต๋ำ และอ่างแม่ปืม เพื่อชะลอน้ำ ไม่ไห้ไหลลงสู่กว๊านพะเยา เพิ่มมากขึ้นไปอีก ได้ร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข 

39734 resize

DSC 1811 resize

DSC 1837 resize

39734 resize

S  33636358 resize

S  25002011 resize

51185 resize

S  25083909 resize

S  25083908 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222