header-info-news

          วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่บ้านแสนสุข ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ บ้านแสนสุข หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านบ้านแสนสุขที่รวมพลังพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้

โดยแบ่งงานกันทำตามความถนัด กลุ่มแม่บ้านได้เย็บผ้าขาวคลุมเต้น  จำนวน 18 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์ ขณะที่กลุ่มพ่อบ้านช่วยกันสานกระถางไม้ไผ่ซึ่งเดิมใช้ใส่ตะเกียงส่องสว่าง แต่วันนี้ได้ถูกปรับไว้ใส่ต้นดอกดาวเรืองสำหรับใช้ประดับพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานอเนกประสงค์กว๊านพะเยา

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา กล่าวว่า  ในช่วงที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการอบรมการจักสานไม้ไผ่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้สูงอายุบ้านแสนสุขและหมู่บ้านใกล้เคียง และวันนี้ชาวบ้านบ้านแสนสุข ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาช่วยกันสานกระถางไม้ไผ่เพื่อใส่ต้นดาวเรืองสำหรับตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง 

DSC 0964 resizeDSC 0959 resize

DSC 0964 resize

DSC 0985 resize

DSC 1040 resize

DSC 1031 resize

DSC 1040 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222