header-info-news

          วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าแสดงความยินดีกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดพะเยา เข้าแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

291276 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222