header-info-news

           วันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดห้องสมุดเกียรติยศ 80 ปี พะเยาพิทยาคม 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ปรับปรุงห้องสมุดอาคารอเนกประสงค์เดิม เป็น ห้องประชุมเกียรติยศ 80 ปี  พะเยาพิทยาคม วันนี้จึงได้กำหนดพิธีทำบุญเพื่อเปิดห้องประชุมเกียรติยศ 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อเป็นสิริมงคล โดยจะทำบุญทักษิณานุประทานแก่บุคลากรผู้ล่วงลับไปแล้ว และเฉลิมฉลองทำบุญเป็นเกียรติยศเนื่องจากวาระอายุครบ 80 ปี ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222