header-info-news

          วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน วันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชมงคลวิสุทธิ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด โดยมี นาย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี และจุดธูปเทียน ถวายเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีฉลองเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวัฒนา และเป็นธรรมของพระภิกษุสามเณร ในอำเภอดอกคำใต้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบทุนการศึกษาแผนกธรรมบาล ทุนการศึกษานักเรียนระดับชั้น ศพอ.วัดบุญเกิด เด็กก่อนเกณฑ์ อนุบาลประถม มัธยม และรางวัลครูดีเด่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222