header-info-news

          วันที่ 18 กันยายน 2560 ที่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี สืบเนื่องคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นชอบให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ครั้งที่ 1 ก่อนจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีฯต่อไป

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222