header-info-news

          วันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะธรรมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม ตามที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 394/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ฯ โดยให้เจ้าคณะจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน  ผู้สนใจ สามารถสมัครหรือขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222